ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος

Σοφίας Σλήμαν 48
11526 Αμπελόκηποι
Αθήνα - Ελλάδα

Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»

Λ.Αλεξάνδρας 213Β
11523 Αμπελόκηποι
Αθήνα - Ελλάδα